Δημοσίευση ισολογισμού

H InvoiceNet με την εμπειρία της στην ανάπτυξη ιστοσελίδων και σας εγγυάται την ολοκλήρωση της ανάρτησης του ισολογισμού της εταιρείας σας μέσα σε 1 μέρα μόνο.
Device Slider

Δημοσίευσηισολογισμού

Η InvoiceNet σας συνιστά να απαλλαγείτε από τα τεράστια κόστη δημοσίευσης του ισολογισμού της εταιρίας σας εφημερίδες και να δημοσιεύσετε τους ισολογισμούς σας σε ιστοσελίδα.
Σύμφωνα με τον νέο νόμο 4072 ΦΕΚ(Α/86/11-4-2012) καταργήθηκε η υποχρέωση δημοσίευσης ισολογισμών σε οικονομικές και πολιτικές εφημερίδες και αντικαταστάθηκε με ανάρτηση των δημοσιευτέων πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα, που έχετε δηλώσει έγκαιρα στο ΓΕΜΗ, της εταιρείας σας.
H InvoiceNet με την εμπειρία της στην ανάπτυξη ιστοσελίδων και σας εγγυάται την ολοκλήρωση της ανάρτησης του ισολογισμού της εταιρείας σας μέσα σε 1 μέρα μόνο.
Μας στέλνετε σε ηλεκτρονική μορφή (PDF ή XLS) τον ισολογισμό της εταιρείας σας μαζί με τα απαραίτητα στοιχεία και μέσα σε μια ημέρα από την παραγγελία σας θα έχει δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα σας.

.eu

50 / έτος
  • Δικό σας domain .eu
  • Δικό σας hosting

.gr

60 / έτος
  • Δικό σας domain .gr
  • Δικό σας hosting